หลักสูตรอาเซียนศึกษา

โรงเรียนด่านแม่คำมันได้จัดทำหลักสูตรเพิ่มเติม  รายวิชา อาเซียนศึกษา ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ม.3 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนที่ต้องการนำไปใช้ ดาวโหลดได้เลยครับ

หลักสูตรอาเซียน ป.1.23 มิย.55(พิมพ์เรียงหน้า)

หลักสูตรอาเซียนศึกษา ป.2

เล่มหลักสูตรอาเซียนศึกษา ป.3

เล่มหลักสูตรอาเซียนศึกษา ป.4

หลักสูตรอาเซียนศึกษา ป.5

เล่มหลักสูตรอาเซียนศึกษา ป.6

เล่มหลักสูตรอาเซียนศึกษา ม.1

เล่มหลักสูตรอาเซียนศึกษา ม.2

หลักสูตรอาเซียน ม.3 (25 มิย.55)

Advertisements

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนด่านแม่คำมัน

โรงเรียนด่านแม่คำมัน กำหนดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม 2 ( ห้องผู้อำนวยการ) เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ครูสอนดี นายเวช อ่อนวงษ์ นายก อบต.ด่านแม่คำมันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นางรำพึง อ่อนอุระ ครูโรงเรียนด่านแม่คำมัน ที่ได้รับคัดเลือก เป็นครูสอนดีได้รับใบประกาศ และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป